มะม่วงแก้วขมิ้น

มะม่วงแก้วขมิ้น

ปลูกด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices เรียกย่อๆว่า GAP) และ/หรือมีใบรับรองบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) มีประสบการณ์ในการทำสวนยาวนานหลายสิบปี ที่สำคัญคือเป็นสวนที่ไม่ใช้สารเคมี PASUDA FOOD ทุ่มเทตั้งใจที่จะคัดสรร และใส่ใจทุกกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอน ก่อนที่จะส่งต่อถึงมือลูกค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

สรรพคุณ

✅ช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือด
✅ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด
✅ช่วยป้องกันโรคอ้วน
✅ช่วยลดการเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
✅ป้องกันโรคมะเร็ง
✅กระตุ้นการทำงานของลำไส้