เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา

บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส  จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่  23   กุมภาพันธ์  2550 ผู้ออกแบบผลิต จัดหา และให้บริการวัตถุดิบ และเครื่องจักร เครื่องลำเลียงสินค้า พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

  • ในปี 2563 ได้แตกไลน์ธุรกิจ เปิดแผนกอาหาร ผลไม้สดพรีเมี่ยม และผลไม้แปรรูป
✔ เรามีสวนผัก และผลไม้ของเราเอง และมีกลุ่มพันธมิตรที่เป็นสวนผัก ผลไม้ ที่จังหวัดนครปฐม, พิษณุโลก, ราชบุรี, สระแก้ว ฯลฯ
✔ ผลิตภัณฑ์หลักของเราได้แก่มะม่วง, ฝรั่ง, ชมพู่, กล้วยหอม, เผือก, และผลไม้ตามฤดูกาล ตลอดจน เครื่องล้าง เครื่องลำเลียง และเครื่องบรรจุที่ใช้ในไลน์ผลิต

Our story

จุดเริ่มต้นของแผนกอาหาร เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของทีมผู้บริหาร มีที่ดินอยู่ที่ จ. นครปฐม จึงสร้างบ้านหลังเล็กๆ และแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านแถวนั้นมาทำสวนด้านหลัง โดยในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จะเดินทางไปพักผ่อนที่นั่น จึงได้มีโอกาสรับรู้ปัญหาของเกษตรกรบริเวณรอบแถวนั้น เกษตรกรแต่ละรายประสบปัญหาเรื่องการจำหน่าย และระบายผลผลิต โดนพ่อค้าคนกลางกดราคา “กว่าจะปลูกให้ได้ผลผลิตใช้เวลาเป็นแรมเดือน เฝ้าบำรุงรักษาถนอมอย่างดี แต่เมื่อถึงคราวออกดอกออกผล มีพ่อค้าคนกลางมาซื้อ ให้ราคาเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้น” ด้วยปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อเวลาผ่านไปลูกหลานก็ไม่อยากรับช่วงทำเกษตรต่อ เกษตรกรในพื้นที่เริ่มขาดกำลังใจ มีความคิดอยากจะขายที่ดินให้ชาวต่างชาติ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนี้ วันนึงข้างหน้าในอนาคตอันใกล้นี้ คนไทยเราต้องซื้อผลไม้จากชาวต่างชาติเป็นแน่

ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร เชื่อว่าหากเราสามารถจับคู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างถูกต้อง เกษตรกรก็ไม่จำเป็นต้องยอมโดนกดราคาอีกต่อไป นอกจากนี้ผู้บริโภคในตลาด ตลอดจนโรงผู้ผลิตผลไม้แปรรูปก็จะได้ผลผลิตที่ดีอีกด้วย ทางทีมผู้บริหารจึงตัดสินใจรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรบริเวณนั้น โดยส่วนหนึ่งคัดเกรด Premium เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และส่วนที่ตกเกรดก็จัดส่งเข้าโรงงานแปรรูปผลไม้ ขนาดปานกลาง (OEM)

จากสถานการณ์ในปี 2564 เกิดปัญหามะม่วงล้นตลาด ราคาตก จนทำให้เกษตรกรนำมะม่วงมาเทที่ถนน ในช่วงนั้นทางทีมผู้บริหาร จึงช่วยรับซื้อผลผลิต และคัดแยกเกรด นำมะม่วงเกรดตกส่งเข้าโรงงานแปรรูป และคัดเลือกเกรด Premium บรรจุใส่กล่อง จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก

 PASUDA FOOD พาชมสวนมะม่วง

          PASUDA FOOD พาชมสวนมะม่วงที่เป็น แหล่งวัตถุดิบของเรา ที่ จ.นครปฐม ประเทศไทย
          “หนึ่งในผลผลิตที่ดีของจังหวัดนครปฐมคือ มะม่วง”มะม่วงออกผลสวย ผลผลิตดีเกิดจากคนปลูกที่ใส่ดูแล
           ปลูกด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม(Good Agriculture Practices เรียกย่อๆว่า GAP) และ/หรือมีใบรับรองบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)

“ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น เพิ่มนวัตกรรม เตรียมความพร้อมยกระดับสู่สากล”

ด้วยประสบการณ์การเดินทางไปติดต่อธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ประเทศต่างๆ จึงมีความคิดริเริ่มที่จะส่งออกผลไม้สด (Premium) และผลไม้แปรรูป โดยเริ่มจากการทดลองตลาดด้วยตัวเอง ใช้วิธีการหิ้วไปเป็นของฝากในทุกครั้งที่มีโอกาสเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีมาก จนมีความรู้สึกว่าชาวต่างชาติมองผลไม้ไทยของเราเป็นทองคำ ดังนั้นทางทีมผู้บริหารจึงหันกลับมาส่งเสริมท้องถิ่น สร้างคุณภาพสินค้า ส่งเสริมให้เกษตรกรแถวนั้น ขึ้นทะเบียนGAP สร้างมาตรฐานสินค้า เพื่อเตรียมยกระดับสินค้าสู่ทั่วโลก

 

  • โดยในปัจจุบันทางทีมกำลังพยายามคิดค้น พัฒนาสินค้า ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและก้าวสู่โลกนวกรรมแบบเต็มรูปแบบ เพื่อทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับสินค้าท้องถิ่น สู่ระดับสากล

  • เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

  • เราจะคัดเลือกผลผลิตที่ดีที่สุด และทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ภายใต้ “Pasuda Selected” สินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้า ถูกคัดสรร และเป็นผลผลิตที่ดีที่สุด

  • เราตระหนักเสมอว่า “ความพึงพอใจของลูกค้า” คือเป้าหมายทางธุรกิจของเรา

  • จากประสบการณ์ของเรา เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าในการเลือกซัพพลายเออร์ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ คือผู้ที่สามารถให้ “บริการและช่วยเหลือที่ดีที่สุด”

 

✔ เราพร้อมที่จะเป็นตัวแทนในการจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกรจากสวน ส่งตรงให้ท่านที่โรงงาน

✔ เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรแปรรูป สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ