ขอขอบคุณ ITAP” หน่วยงานภายใต้ (สวทช.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับ Brand Pasuda Food

ในนามบริษัท Pasuda ขอขอบคุณ
          “ITAP” (Innovation and Technology Assistance Program) หรือ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับ Brand Pasuda Food
          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) National Science and Technology Development Agency (NSTDA) ได้อนุมัติให้เริ่มต้นดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP (Innovation and Technology Assistance Program) ให้กับ “บริษัท พศุดาฯ” เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ Brand “Pasuda Food”
        ” เราตระหนักดีว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค “
เราจึงได้เข้าร่วมโครงการ และพยายามหา ผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการ เพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป