ขึ้นทะเบียน ให้การสนับสนุนทุนการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Pasudafood

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 โดย คุณเสาวลักษณ์ ศรีคิรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท พศุดา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีโอกาสเข้าพบ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัย ผู้ชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ในการนี้ได้ขึ้นทะเบียน ให้การสนับสนุนทุนการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Pasudafood เพื่อพัฒนา และผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นำสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศในเร็ววันนี้
ผลิตภัณฑ์ของ Pasuda Food ได้รับการวิจัย พัฒนา และผลิตด้วยคนไทย โดยใช้แหล่งวัตถุดิบจากท้องถิ่นในประเทศไทย 100%