บทความออกสื่อมวลชน แนวคิดการเริ่มทำธุรกิจ Pasuda Food

ขอกราบขอบพระคุณ “นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ” ลงบทความออกสื่อมวลชน แนวคิดการเริ่มทำธุรกิจ Pasuda Food มา ณ ที่นี้

นิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์ วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2565 ปี่ที่ 13 ฉบับที่ 662

Manager360Magazine
Pasuda Food พลิก Passion พลิกชีวิตชาวสวน
“Pasuda Food เป็นบริษัทเล็กๆ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจ อยากให้เกษตรกรมีชีวิตเดินหน้าต่อไป มาจากอุดมการณ์ลึกๆ ที่ไม่อยากให้เจ้าของสวนเลิกทำสวน เพราะไม่มีที่ระบายสินค้า ราคาตกต่ำ ต้องนำมาเททิ้งถนน”
เสาวลักษณ์ ศรีคิรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท พศุดา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรทำความสะอาดระบบอัลตราโซนิก เล่าถึง “ปม” ในใจที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนวิถีธุรกิจจากอุตสาหกรรมเครื่องจักรมาลุยเรือกสวนไร่นา ทั้งที่ไม่เคยทำการเกษตร อย่างมากแค่ปลูกต้นพริกเล็กๆ ในสวนข้างบ้านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม —-> http://gotomanager.com/content/118009/?fbclid=IwAR1YujOPNhx0r5giajYCxh19yIB77r_Js0Na1232rbRklL3Tq1srQSpeurk