ผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดประเทศดูไบ

เราได้ส่งผลไม้แปรรูป Pasuda food ไปที่ประเทศดูไบ

ผลไม้แปรรูปของไทยคุณภาพดี รับประกันความอร่อย