รับสมัครผู้ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งพนักงานขาย

เรากำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ Pasuda Food ต้องการรับน้องใหม่มาร่วมงานกับเรา

รับสมัครผู้ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง

 

พนักงานขาย               1              ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์, ทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงินเดือน /สวัสดิการที่จะได้รับ

 • ขั้นเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ (บวกด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา)
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ท่านที่สนใจกรุณาส่ง ประวัติ หลักฐานการศึกษาพร้อมรูปถ่าย มายัง :                

บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

15/36 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

Tel. 0 2191-9696  หรือ อีเมล์ somjai@pasuda.com, sutisa@pasuda.com

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์  https://www.pasuda.com/