ร่วมอบรมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

PASUDA FOOD ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการการทำงาน

เราจึงได้เข้าร่วมอบรม หัวข้อเรื่อง การแสดงฉลากอาหาร และการจัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนตามกฎหมายประเทศไทย

และได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตร จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย