สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่มาสัมภาษณ์

ขอขอบคุณคณะทำงานจาก สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ New Economy Academy NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, THAILAND DITP MOC ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ที่บริษัท Pasuda