สูตรน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด สำหรับคนที่มีอาการเจ็บคอ คันคอ