เราภูมิใจที่ได้ใช้ผลผลิตจากเกษตรกรไทยมาเป็นวัตถุดิบ

เครื่องดื่ม Vinegar Drinks (Cider Vinegar)

ของ Pasuda food เราใช้ผลไม้แท้ 100% โดยเราใช้ผลผลิตจากเกษตรกรไทยมาเป็นวัตถุดิบ

  • เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำเสาวรสและเนื้อมะม่วง (Passion mango vinegar drink) ใช้มะม่วงจากเกษตรกร จ.สระแก้ว
  • เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำฝรั่ง (Guava vinegar drink) ใช้ฝรั่งจากเกษตรกร จ.นครปฐม
  • เครื่องดื่มน้ำสามชูหมักน้ำลิ้นจี่และลูกหม่อน (Lychee mulberry vinegar drink) ใช้ลิ้นจี่และลูกหม่อนจากเกษตรกร จ.เชียงราย
  • เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักน้ำสับปะรด (Pineapple vinegar drink) ใช้สับปะรดจากเกษตรกร จ.ตราด

ผลิตภัณฑ์ของ PASUDA FOOD ได้รับการวิจัย พัฒนา และผลิตด้วยคนไทย โดยใช้แหล่งวัตถุดิบในประเทศไทย 100%