3 ผลไม้วิตามินซีสูง

ผลไม้อบนุ่มวิตามินซีสูง

  1. ฝรั่งอบนุ่ม ปริมาณ 100 กรัม ให้วิตามินซี 160 มิลลิกรัม
  2. สับปะรดอบนุ่ม ปริมาณ 100 กรัม ให้วิตามินซี 47.8 มิลลิกรัม
  3. มะม่วงอบนุ่ม มีวิตามินซี่สูง 46 มิลลิกรัม

หน้าฝนนี้ อย่าลืมทานผลไม้ที่มีประโยชน์ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยผลไม้วิตามินซีสูงกันนะคะ