5 วิธีรับมือกับอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน

เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันเช่นนี้ มักทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ภูมิต้านทานลดต่ำลง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็ก ผู้สูงวัย และผู้ที่เป็นโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ หอบหืด ถุงลมโป่งพอง มีวิธีรับมือโรคที่อาจเกิดขึ้น และวิธีดูแลตัวเองให้แข็งแรงได้ ไม่กลัวโรค
“5 วิธีรับมือในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน”
    1. เมื่ออากาศเย็นควรใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
    2. พักผ่อนให้เพียงพอ
    3. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
    4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    5. คนที่มีโรคประจำตัว ควรทานยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมอาการของโรคเดิมให้ปกติ
(ข้อมูล : phyathai)