น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด

Pineapple Vinegar

สับปะรดของประเทศไทย มีความเป็นเอกลักษณ์ หอม หวาน ฉ่ำ เหมาะแก่การนำมาทำน้ำส้มสายชู จึงทำให้น้ำส้มสายชูหมักมีรสชาตินุ่มนวล

เครื่องดื่มสุขภาพที่ทำจากผลไม้ไทย หรือ น้ำส้มสายชูหมัก ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เราใช้สับปะรดมาเป็นวัตถุดิบหลักในการหมัก ไม่เปรี้ยวโดด รสชาตินุ่มนวล